Tekster

Her er vores tekster

Problemet fortæller os hvorfor vi kommer i ACA. Teksten vækker ofte en stor genkendelse i forhold til ens egne følelser når det læses første gang “Det er lige sådan jeg har det”.

osv osv.

Reklamer